MASKERONDERZOEKEN MOETEN MET EEN KORRELTJE ZOUT WORDEN GENOMEN

Hoewel onderzoek is samengesmolten rond het idee dat een paar soorten maskers de beste bescherming bieden, is het niet altijd gemakkelijk om te simuleren hoe een masker in het echte leven presteert.

Terwijl sommige tests de grootte van coronavirusdeeltjes nabootsen, evalueren andere de prestaties op basis van virussen zoals griep. Onderzoekers zijn ook nog steeds niet zeker over de prijs waarmee het virus wordt overgedragen via aƫrosolen, aangezien de deeltjes moeilijk te vangen en te bestuderen zijn zonder het virus te doden. De algemeen aanvaarde scheidslijn tussen een druppel en een aerosol is een breedte van 5 micron, ongeveer de grootte van een stofdeeltje. Maar veel experts denken dat de afbakening willekeurig is.

Verschillende onderzoeken testen maskers ook onder verschillende omstandigheden: sommige bootsen de zware luchtstroom na die wordt geproduceerd wanneer een persoon hoest, terwijl andere de luchtstroom nabootsen wanneer een persoon normaal praat of ademt. Dan zullen maskers natuurlijk anders presteren, afhankelijk van hoe ze worden gedragen. Daarom is het beter om meer bescherming te bieden dan minder.

www.dgmondmasker.nl

https://medisch-mondkapje.nl/